نحوه درخواست کارگاه‌های آموزشی

ثبت نام برای شرکت در کارگاه‌های آموزشی به صورت گروهی انجام می‌شود. به این ترتیب که گروهی از دانشچویان یا پژوهشگران درخواست خود را برای برگزاری یک یا چند برنامه آموزشی اعلام می‌کنند و شرکت سبز برنامه‌ریزی اجرا را انجام خواهد داد و سرفصل‌های آموزشی را با نیاز و پیش‌زمینه آنان تطبیق خواهد داد. همچنین ممکن است یک دانشگاه یا مرکز علمی متقاضی برگزاری یک یا چند دوره آموزشی برای دانشجویان یا کارکنان خود باشد که در این صورت با نماینده مرکز هماهنگی خواهد شد.  

چنانچه متقاضیان کمتر از حداقل ظرفیت کارگاه باشند، امکان ثبت نام وحود نخواهد داشت مگر آنکه بخواهند هزینه کل برنامه را متقبل شوند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.